Priser og fakta


Priser og fakta


Optagning & søsætning fra kaj med mobilkran, skal aftales med havnefoged.
Alle priser er inkl. moms.
Optagelse på venteliste, indskud 500,00 kr.
Årligt gebyr ved fornyelse af placering på ventelisten 100,00 kr.

Pris for medlemskab 2021.
Indskud Havneafgift

Plads op til 2,00 meter i bredden, kat. A 9.873,00   kr. 2.626,00 kr.
Plads op til 2,50 meter i bredden, kat. B 13.163,00 kr. 3.910,00 kr.
Plads op til 3,00 meter i bredden, kat. C 19.746,00 kr. 4.712,00 kr.
Plads over 3,00 meter i bredden, kat. D 26.328,00 kr. 5.515,00 kr.
Bredden regnes fra midtpæl til midtpæl.
Omkostning for køb af plads. Betales af køber. 500,00 kr.

Losningsafgift fra hjemmehørende fiskere.
Losningsafgift = 2% af værdien af lossede varer, dog minimum 5.515,00 kr.
Tidligere interessenter er ikke omfattet af minimums betaling.

Gæsteplads afgift.
Afgift pr. påbegyndt døgn i tiden 1. april til 30. september 100,00 kr.
Afgift pr. påbegyndt døgn i tiden 1. oktober til 31. marts. 50,00 kr.
Ved tilslutning til el-stander pr. påbegyndt døgn 20,00 kr.
Miljøafgift for medlemmer af Frihavnsordningen 25,00 kr.

Medlemmers brug af anden plads
Ved brug af anden plads end medlemskabets plads, uden forudgående
aftale med havnefogeden, betales gæstepladsafgift. Afgift pr. døgn 100,00 kr.
Gæsteplads afgift for medlemmer med 2 både midlertidigt, kun ifølge aftale med havnefoged.
Afgift pr. påbegyndt døgn uge 27 til og med 33. 35,00 kr.
Afgift pr. påbegyndt døgn i tiden uge 34 til og med 26. 10,00 kr.

Afgift for lystfartøjer er forfalden ved optagelse af plads efter kl. 17.00
Erhvervsfartøjer ved anløb af havnen.

Sommer-/Vinterbådplads lejeafgift for ikke-medlemmer. 1/5-31/10 & 1/11-30/4
Plads op til 2,00 meter i bredden 3300 kr. 900 kr.
Plads op til 2,50 meter i bredden 4900 kr. 1200 kr.
Plads op til 3,00 meter i bredden 5900 kr. 1.550 kr.
Plads over 3,50 meter i bredden 6900 kr. 1.800 kr.
Landplads afgift årlig for ikke-medlemmer side 2
(For hvert medlemskab indgår én landplads i havneafgiften)
Plads op til 2,00 meter i bredden . 1200,00 kr.
Plads op til 2,50 meter i bredden 1800,00 kr.
Plads op til 3,00 meter i bredden . 2200,00 kr.
Plads over 3,00 meter i bredden 2600,00 kr.

Trailerbåde
Trailer kort pr. år inkl. nøgle 500,00 kr.
Trailer udsætning/optagning pr dag. 75,00 kr.

Beddings afgift. Al brug af bedding skal aftales med havnefogeden.
Optagning og søsætning, gæster. 600,00 kr.
Herudover pris pr. dag for gæster. 50,00 kr.
Medlemmer med plads i havnen uden beregning.

Bad.
Pris pr. bad a 3 min. 5,00 kr.

El til både efter måler.
Elafgift efter måler, for tiden 2,20 kr. pr. kWt.

Nøgler.
Betaling for nøgler. 300,00 kr.

Oprydning på vinterstandplads 500,00 kr.
Såfremt vinterstandpladsen ikke er ryddet senest 8 dage efter søsætning,
ryddes pladsen ved havnefogedens foranstaltning. Gebyr kr. 500.

Både uden plads i vandet.
Optagning & søsætning fra kaj, med mobilkran, skal aftales med havnefoged.
Brug af kaj til optagning og søsætning af både uden plads i havnen med
mobilkran, betales ved aftale. 100,00 kr.

Manglende betaling
Betales havneafgifter ikke rettidigt, udsendes der en rykkerskrivelse.
Ved udsendelse af rykker opkræves rykkergebyr på 100,00 kr.
Fritagelse for afgift
Fartøjer der tilhører eller arbejder for havnen eller leverer materiel til havnens eget brug.
Fartøjer der udelukkende har anløbet havnen for at søge lægehjælp, landsætte syge, skibbrudne eller lig, samt fartøjer der på grund af havari storm, tåge eller andre vejrforhold er nødsaget til at søge havn, alt forudsat at opholdet ikke varer mere end 24 timer.